Hlavní stránka O mně

Základy 3D ve Fusion

Blackmagic Fusion umí pracovat ve více, než dvou dimenzích. Dnes si ve Fusion vytvoříme jednoduchou 3D scénu, která bude obsahovat krychli, kameru a světlo.

Fusion a 3D

Než budeme pokračovat, musím vás upozornit, že Fusion není program pro 3D modelování. Nelze v něm vytvářet složitější objekty; nejsložitější věc, co ve Fusion vytvoříte, je deformovaná koule. Fusion je ovšem výborný pro vytváření efektů a hotových scén.

Do Fusion je možné importovat objekty vytvořené v jiných 3D editorech, například Blenderu. K nahrání se používá uzel FBX Mesh 3D, který podporuje velké množství formátů. Já doporučuji používat formát OBJ.

Druhy uzlů

Ne všechny uzly jsou si rovny; některé fungují pouze ve 3D, jiné ve 2D, některé samy o sobě nic nedělají. Typ uzlu můžeme naštěstí lehce poznat pomocí jeho barvy pozadí.


Druhy uzlů jsou: 3D objekt 2D objekt Částice 2D úprava Zdroj světla

Na každý typ se podrobně podíváme v jiném příspěvku. Zatím stačí vědět: 3D uzly nelze spojit s 2D uzly, zdroje světla jdou spojit pouze se 3D scénami.

Základní scéna

Každá scéna se skládá ze tří základních prvků: objekty, kamera a vykreslovač. Dalším důležitým prvkem bývá osvětlení, to ovšem není ve všech případech nutné.

Pohyb ve 3D prostoru

Největším problémem, se kterým se noví editoři soupeří, je vůbec se v prostoru pohnout. Pro své složité ovládání je známý Blender, Fusion je naštěstí jednoduší.

Stisknutí kolečka myší

Shift + točení kolečkem myši

Ctrl + točení kolečkem myši

Shift + stisknutí pravého tlačítka

3D objekty

První věc, která ve scéně musí být, je objekt, protože bez objektů nemáme co snímat. Vytvoříme si uzel Shape 3D, který nám vyplivne plochu. V nastavení v pravém horním rohu můžeme přepínat mezi různými tvary, dnes si ale vytvoříme krychli.

Když zrušíte zatržení Lock Width/Height/Depth, můžete z krychle udělat kvádr. Zkuste si to!

Kamery

Bez přidání uzlu Camera 3D nemůžeme určit bod snímání scény. Jak ale kameru napojit? Na objekt to nejde, a jenom tak viset v prostoru nemůže. Tenhle problém vyřešíme uzlem Merge 3D. Merge 3D funguje podobně jako normální Merge (sjednocení několika vstupů do jednoho výstupu), se dvěma rozdíly. Zaprvé, Merge 3D funguje ve 3D a Merge ve 2D. A zadruhé, do Merge 3D můžeme napojit neomezený počet vstupů, takže scéna vytvořená z desítek objektů může používat ten samý výstup.

A co víc, kamery jdou napojit pouze na Merge 3D. Vytvořme si tedy uzel Camera 3D a napojme ho na Merge 3D. Nezapomeňte k Merge 3D připojit i objekt!

Pohybování s objekty

Pokud bychom s žádným objektem, kamerou nebo světlem nepohnuli, bylo by všechno nacpané ve středu souřadnic a nic nebylo vidět. Fusion nám naštěstí dává dvě možnosti pohybu s objekty: pomocí šipek v náhledu a přes nastavení uzlu.

Napřed se podíváme na způsob využívající náhled. Když ťukneme na nějaký uzel tak se v náhledu nejenom zvýrazní, objeví se u něj také modrá, zelená a červená šipka. Táhnutím těhle šipek můžeme objekt přemístit. Co když budeme chtít objekt otočit? V levé části náhledu máme tři ikony, které přepínají mezi různými typy přesunutí. Druhá ikona od shora nám změní šipky na kružnice. Když tyto kružnice potáhneme, změní se i natočení tělesa.

Druhý způsob používá pravého panelu s nastavením. V záložce z obrázkem tří os uvidíme, mimo jiné, kategorie Translation (posun) a Rotation (otočení). Tyto hodnoty můžeme upravit buď tažením s prostředním pásem, nebo zapsáním hodnot přímo do políček vpravo.

Osvětlení

Většina scén by bez osvětlení nevypadala dobře. Pro začátek doporučuji použít uzel Spot Light, který osvětluje oblast před sebou. Tento nod má velké množství nastavení, na které se podíváme později. Zkuste si pohrát s umístěním světla a jeho nastavením! Doporučuji vyzkoušet různé intenzity a barvy světla.

3D a 2D

Co když budeme chtít použít 3D scénu ve 2D prostoru? Uzel Renderer 3D je k tomuto určený. V jeho nastavení můžeme nastavit, jestli chceme používat softwarový (CPU) nebo OpenGL (GPU) vykreslovač, jestli chceme vykreslit stíny a jiné. Důležitá je položka Camera, která nastavuje kameru, která bude snímat scénu. Další důležitou položkou je kategorie Lighting; pokud nezatrhnete Enable Lighting a Enable Shadows, nezobrazí se ve výsledku osvětlení ani stíny.

Tipy a triky

Ve výsledku jde vidět, že stín je až moc černý a krychle ztratila barvu. Tyto problémy můžeme opravit přidáním druhého světelného zdroje, uzlu Ambient Light. Jaký je rozdíl mezi Ambient Light a Spot Light? Ambient Light vysílá světlo do všech směrů, Spot Light jenom do jednoho. Je důležité, aby Intensity u Ambient Light byla nízká, jinak budou stíny až moc světlé; já doporučuji hodnotu kolem 0.2.

Kombinací 3D objektů s dalšími technikami, v tomto případě maskováním, můžeme dosáhnout pěkných výsledků.